Správa budov

Správa budov

Komplexně se staráme o technický stav nemovitostí, abychom zabezpečili bezproblémový chod činnosti našich zákazníků, ať se jedná o komerční nebo výrobní činnost.

 • Pronájem komerčních prostor - skladových, výrobních, obchodních, kancelářských, i nekomerčních - byty, ubytovny, nájemní domy
 • Tvorba a příprava smluv s nájemci, kontrola, archivace smluv
 • Dohled nad průběhem smluv
 • Uzavírání smluv o dílo (např. v případě rekonstrukce pronajatých ploch)
 • Změny, výpovědi či zrušení nájemních vztahů
 • Uzavírání pojistných smluv ke daným nemovitostem
 • Dohled nad plněním nájemních smluv (porušování občanského soužití, poškozování majetku)
 • Vyřizování stížností, podnětů
 • Evidence nájemců nebytových prostor
 • Finanční poradenství
 • Vyúčtování nájemného, tepla, vody, odvozu odpadu
 • Příprava rozpočtů na příští období

 

Během smluvního vztahu se nájemce obrací na příslušného obchodního manažera a s ním komunikuje v případě řešení jakýchkoli nedostatků či připomínek.

Tvorba webových stránek, optimalizace